Trykk “Enter” for å komme videre

Farvel til Agder Energi / LOS

Av Peder Johan Pedersen, Ny-Hellesund.

Jeg har i alle år fått strømmen min fra Agder Energi ved Los, men nå er det
slutt. Jeg bytter til et annet selskap ikke primært på grunn av pris, men på
grunn av AEs tilknytning til vindkraft.

Agder Energi eide tidligere konsesjonen til Kvinesheia Vindkraftverk sammen
med Statkraft, men avviklet sine interesser på Kvinesheia og i vindkraft
generelt, noe også tidligere konserndirektør Nysted bekreftet på folkemøter
om vindkraft. Men slik er det ikke nå. Styret i AE vil fusjonere med
vindkraftselskapet Vardar. Det er i seg selv et viktig politisk spørsmål for eierne
av Agder Energi med den innflytelsen kommunene da eventuelt vil få i et
fusjonert selskap, men også om de er komfortable med AEs brede tilnærming
til vindkraft.

Selskapet har allerede sterk tilknytning til Entelios ( vindkraft) og store
eierinteresser i North Connect kabelen til Scotland. Den er ikke påbegynt, og
det er sterk motstand i Stortinget, næringslivet og fagbevegelsen fordi kabelen
vil bidra til å redusere et vesentlig konkurransefortrinn for norske industri – lav
strømpris. Strøm gjennom kabelen vil møte et mye høyere prisnivå i Scotland.
At dette så vil få følger for strømprisen i Norge, er det altså mange som er
overbevist om.

For meg er ikke pris det viktigste, men at en realisering av denne kabelen fra
Eidfjord vil bidra til nye naturødeleggelser i landet fordi kabelen må bli
økonomisk lønnsom. Derfor vil det oppstå et press om utbygging av kraftverk,
fortrinnsvis vind fordi mer trafikk genererer større inntekter. Dagens
konsesjonsgitte vindkraftverk, nær 100, innebærer historiens største
naturødeleggelser med mellom 1700 og 1800 km2 for det aller meste villmark,
ødelagt for all framtid. Kristiansand er 620 km2.

Jeg vil rette en stor takk til «Motvind Norge» som gir informasjon om
kraftselskapenes forhold til vindkraft. Jeg velger å kjøpe strøm fra et selskap
som i minst mulig grad bidrar til eller beriker seg på disse evigvarende
naturødeleggelsene som jeg tror våre etterkommere vil bebreide oss i sterke
ordelag for har latt skje. Ustekveikja også på grunn av et sjarmerende
selskapsnavn.

Vær den første til å kommentere

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Mission News Theme by Compete Themes.