Trykk “Enter” for å komme videre

Ola Grensa

Den blå time

Eg kikar middels interessert utover havet

høyrer berre noko brus

og noko som sukker

og noko som bobler

og noko som snus

Sider: 1 2 3

Mission News Tema av Compete Themes.