Trykk “Enter” for å komme videre

Innlegg publisert i “Olav Grendstad”

Tekster av Olav Grendstad

Min silo er lastet

  Min silo er lastet med kunst nordisk kunst fra 1900-tallet wow   Min silo er lastet med kunst som jeg har kjøpt for egne…

Ikkje spør

  ikkje spør kor han har fått alle pengane frå, ikkje spør   ikkje spør korleis han har vorte så rik, ikkje spør   ikkje…

Om Bygland sine mange kyrkjebygg

Bygland er ein kommune på Agder. Han har under 1200 innbyggarar, og det har vore minkande folketal i mange år. Men ein ting vert det…

Ceci n’est pas un silo

Ordet silo kommer fra det greske ordet siros, som var et underjordisk kornkammer. I vår tid har silo vært en tank eller en bygning til…

Ingen trekkspelkonsert for Ukraina

Det kom ei melding frå Geir i innboksen, om me ikkje kunne ha ein liten auksjon med nokre av bilete hans, og få inn nokre…

Mission News Theme by Compete Themes.