Trykk “Enter” for å komme videre

Innlegg publisert i “Rapportar”

Dråpen

som får begeret til å flyte over. På rundtur i Agder kan en bli overvelda over alt det som landsdelen har å by på, ikke…

Barnevandrerstiens mange kuriosa

Barnevandrerstien går fra Årlia i Kvinesdal til Landvik i Grimstad. På denne stien gikk barn heilt ned til 7 års alder hjemmefra om våren, og…

Barnevandrerstiens mange stier

Barnevandrerstien går fra Årlia i Kvinesdal til Landvik i Grimstad. På denne stein gikk barn heilt ned til 7 års alder hjemmefra om våren, og…

De mange steinsettingers vei

I vestre del av Åmli kommune, en kommune mellom Setesdal og Telemark, ligger to parallelle dalfører, Skjeggedal og Tovdal. Til begge fører det bare bilvei…

Lynsteinen i Langevasshalli

Har romanfiguren Zorro vært her og liggende risset inn sin karakteristiske signatur, har en tysk SS-soldat vært innom her under krigen, eller er det bare…

Mission News Tema av Compete Themes.